Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

DATA PROTECTION SERVICES

Η δικηγορική μας εταιρία με εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου επικοινωνιών λόγω της συνεργασίας της με μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικών εταιριών και πολλών άλλων τομέων, αναλαμβάνει με πιστοποιημένους DPO την συμμόρφωση της επιχείρησης σας με τον GDPR – Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την παροχή συναφών υπηρεσιών.   

Ενόψει της εφαρμογής του GDPR είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει μία εταιρία για να μην υποστεί τα βαρύτατα πρόστιμα και οι ερωτήσεις είναι πιεστικές.  

Συλλέγετε νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πελατών σας; Πρέπει να τους ενημερώσετε για τα δεδομένα που επεξεργάζεστε και πως; Τι δεδομένα δικαιούστε να συλλέγετε και τι όχι; Για ποιους σκοπούς δικαιούστε να συλλέγετε προσωπικά δεδομένα; Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να λαμβάνετε συγκατάθεση; Μπορείτε να στείλετε email στον πελάτη χωρίς να έχει προηγηθεί συγκατάθεσή του; Τι όρους πρέπει να αλλάξετε στις συμβάσεις σας ; Μπορείτε να έχετε κάμερες ασφαλείας; Τι όρους χρήσης και privacy notice πρέπει να βάλετε στα site σας;  Μπορείτε να αναθέσετε την μισθοδοσία σε άλλη εταιρία; Είναι επαρκή τα μέτρα που λαμβάνετε για την ασφάλεια των δεδομένων; Πόσο καιρό δικαιούστε να κρατάτε τα δεδομένα; Πρέπει να έχετε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τι πρέπει να προβλέπει ; Δικαιούται ο εργαζόμενος ή ο πελάτης σας να σας ζητήσει να διαγράψετε τα δεδομένα του; Πρέπει να κάνετε DPIA ή όχι; 

H εταιρία μας θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σαςθα καλύψει όλα τα νομικά θέματα συμμόρφωσης με τον GDPR και θα σας υποδείξει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβετε για την ασφάλεια των δεδομένων σας.  

Παρέχουμε ενδεικτικά τις κάτωθι Υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον  GDPR σε ειδικά πακέτα ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Καλέστε μας για μία ενημέρωση ή για υποβολή προσφοράς.    

  • ΑΚαταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και διαδικασιών της εταιρίας και ιδίως των ελλείψεων αυτών. (Data mappinggap analysis).  
  • Β/ Βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών και πολιτικών, δημιουργία νέων και υπόδειξη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων σε συμμόρφωση με τον GDPR 
  • Γ/ Εκπαίδευση στελεχών και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρίας. 
  • Δ/ Δημιουργία προτύπων εντύπων ( συγκαταθέσεις, mailsprivacy statement, όρους χρήσης των sites της εταιρίας  κλπ ) καθώς και συμβατικών όρων προς συμμόρφωση με τον GDPR 
  • Ε/ εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων ( DPIA ),  
  • Στ/ δημιουργία Αρχείου Διαδικασιών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  
  • Ζ/ Υπηρεσίες DPO