Προφίλ Εταιρείας

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

H συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τον GDPR απαιτεί συνεργασία με νομικό εξειδικευμένο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου είναι πιστοποιημένος DPOμέλος της Ομάδας Εργασίας του ΣΕΒ για τον GDPR με πολυετή εμπειρία στην προστασία προσωπικών δεδομένων και απορρήτου επικοινωνιών λόγω της συνεργασίας του με μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους τηλεπικοινωνιών και με φαρμακευτικές εταιρίες.  

Η δικηγορική μας εταιρία έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τον GDPR δεκάδων επιχειρήσεων όπως call centers, φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρίες, φαρμακαποθήκες, εταιρίες ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ναυτιλιακές, λογιστικά γραφεία,  ιατρούς και ψυχολόγους, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, εστίασης, διαφημιστικές, εμπορικές, βιομηχανίες, αλυσίδες διανομής και πολλές άλλες.  

Μπορούμε να αναλάβουμε την συμμόρφωση και της δικής σας επιχείρησης με τον GDPR, με λογικό κόστος προβαίνοντας στις κάτωθι ενέργειες:  

1/ Καταγραφή  των προσωπικών δεδομένων και των σκοπών για τους οποίους τα συλλέγετε καθώς και των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που έχετε λάβει για την προστασία τους. ( data mapping )  

2/ Ανάλυση των παραπάνω και εκτίμηση αν η εταιρία σας τηρεί νόμιμα τα δεδομένα ή όχι. (gap analysis) 

3/ Λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για να συμμορφωθείτε με τον GDPR. Αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:  

α/ δημιουργία πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων 

β/ δημιουργία πολιτικής ασφαλείας προσωπικών δεδομένων.  

γ/ οδηγίες για το ποια δεδομένα επιτρέπεται να τηρείτε και ποια όχι, για πόσο χρόνο δικαιούστε να τα τηρείτε, οδηγίες για την εγκατάσταση συστημάτων με βιντεοκάμερες. 

δ/ οδηγίες για το πως μπορείτε να προσεγγίζετε τους πελάτες είτε μέσω τηλεφωνικών κλήσεων είτε μέσω mails 

ε/ δημιουργία privacy statement και cookies policy για τα sites της επιχείρησής σας.  

στ/ έντυπα ενημέρωσης του προσωπικού για τα αρχεία που τηρείτε.  

ζ/ υπόδειξη των μέτρων που πρέπει να λάβετε ώστε τα υπολογιστικά σας συστήματα και οι τηλεπικοινωνιακές σας υποδομές να πληρούν τις προδιαγραφές του GDPR 

4/ Εκπαίδευση στελεχών και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρίας. 

5/ Δημιουργία απαραίτητων νομικών εγγράφων για την συμμόρφωση με τον GDPR και την προστασία προσωπικών δεδομένων  ( συγκαταθέσεις, mails,  όρους χρήσης των sites της εταιρίας  κλπ ) καθώς και συμβατικών όρων προς συμμόρφωση με τον GDPR. ) 

6/ δημιουργία συμβάσεων με όσους εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό σας.  

7/ εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων ( DPIA ), εφόσον απαιτείται.  

8/ δημιουργία Αρχείου Διαδικασιών Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον απαιτείται.  

9/ Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( DPO ) εφόσον απαιτείται. 

H δικηγορική μας εταιρία θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, θα καλύψει όλα τα νομικά θέματα συμμόρφωσης με τον GDPR και θα σας υποδείξει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβετε για την ασφάλεια των δεδομένων σας. 

Καλέστε μας για μία ενημέρωση ή ζητήστε μας μία προσφορά στο info@elo.gr